Casa Corpului Didactic a Județului Covasna "CSUTAK VILMOS"

"CSUTAK VILMOS" Pedagógusok Háza Kovászna Megye

Scurt Istoric

   · 5-7 februarie 1969 - Conferinta Nationala a Cadrelor Didactice propune înfiintarea Caselor Corpului Didactic

   · 1971 – înfiintarea Casei Corpului Didactic Covasna, institutie cu caracter metodic, stiintific, cultural si educativ pentru personalul didactic din învãtãmântul preuniversitar

   · 1971 – se elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare prin Adresa MÎ nr. 10.937 din 1971

   · 1986 - nota telefonica (octombrie): "Începând cu data de 1 septembrie se desfiinteaza Casele Corpului Didactic“

   · 1990 - prin OMÎS nr. 9867, CCD-urile își reiau activitatea în conformitate cu art. 251 din Legea nr.6/1969

   · februarie 1990 - prof. Farkas István este numit director al CCD

   · octombrie 1995 - prof. Jancsó Árpád este numit director al CCD

   · mai 1997 - prof. Korodi Hajnal este numita director al CCD

   · septembrie 2007 - prof. Ficz Antal este numit director al CCD

   · iulie 2008 - prof. Botos Erika este numit director al CCD

   · mai 2019 - prof. Barabás Andrea este numit director al CCD