Casa Corpului Didactic a Județului Covasna "CSUTAK VILMOS"

"CSUTAK VILMOS" Pedagógusok Háza Kovászna Megye

Domenii de activitate

   · Investigarea nevoilor de perfectionare 

   · Oferte de programe de initiere si de formare continua 

   · Organizare de programe oferite de furnizori acreditati 

   · Organizarea si coordonarea modulelor alternative de perfectionare periodica 

   · Consultanta si consiliere 

   · Activitate de cercetare, inovatie si expertiza 

   · Organizarea de seminarii si sesiuni metodico-stiintifice 

   · Organizarea de expozitii de manuale si carti 

   · Asigurarea functionalittaii Centrelor de Documentare si Informare