Site-ul nostru folosește cookie-uri. Continuând navigarea vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor,

așa cum este detaliat în politica noastră de confidențialitate.

 

CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEȚULUI COVASNA


"CSUTAK VILMOS"


PEDAGÓGUSOK HÁZA KOVÁSZNA MEGYE


Noutăți

Anunț

Vă aducem la cunoștință că au sosit atestatele

PROF I perioada 22.10.2021-16.01.2022 

PROF II  perioada 18.02.2022-08.05.2022

și avem rugămintea ca până pe data de 21.09.2023 să veniți să ridicați de la sediul CCD Covasna!

Vă așteptăm cu drag!

Anunț

Casa Corpului Didactic "Csutak Vilmos" Covasna anunță cadrele didactice că se eliberează certificatele de absolvire de la programul de formare continuă

PROF III - Management educațional în context mentoral perioada de desfășurare 01.03.2023-27.03.2023,

PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning perioada de desfășurare  16.03.2023-25.04.2023.

Acestea se vor elibera de luni până joi, la sediul CCD Covasna pe baza de programare (programările se pot solicita la nr. tel: 0267-316 088, 0728 273 484 sau la adresa de e-mail ccd.covasna(@)gmail.com).

Anunț

Casa Corpului Didactic "Csutak Vilmos" Covasna anunță cadrele didactice că se eliberează certificatele de absolvire de la programul de formare continuă REAL - Școală deschisă pentru toate vârstele perioada de desfășurare

28.06.2021-10.07.2021, 12.07.2021-05.08.2021 

Acestea se vor elibera de luni până joi, la sediul CCD Covasna pe baza de programare (programările se pot solicita la nr. tel: 0267-316 088, 0728 273 484 sau la adresa de e-mail ccd.covasna(@)gmail.com).

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

ADMITERE

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

2023-2024

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează admitere la programe de conversie profesională pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, anul universitar 2023-2024. Programele de formare profesională continuă derulate de universitate sunt recunoscute la nivel național, fiind organizate conform ORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012.

Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice angajate în învățământul preuniversitar. Durata programelor este de 2 ani/4 semestre, fiind creditate cu 120 credite ECTS.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 200 lei, taxa de studii este de 1500 lei/semestru.

Cursanții pot beneficia, la cerere, de servicii de cazare și masă, la prețuri accesibile, în cadrul universității. Cursurile se desfășoară în cele mai bune condiții de studiu, în spații de învățământ cu dotări moderne, sub îndrumarea unor profesori universitari de prestigiu. Orarul activităților didactice este flexibil, fiind stabilit în funcție de programul cursanților și al lectorilor.

 Perioada de înscriere:

15 iunie - 1 septembrie 2023

Acte necesare înscrierii:

  • cerere de inscriere ;
  • adeverinţă care să ateste calitatea de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat pentru anul școlar 2023-2024;
  • diplomă de licenţă, copie; foaia matricolă/supliment la diplomă, copie;
  • diplomă de master, copie (dacă este cazul pentru absolvenții de master); foaia matricolă/supliment la diplomă, copie;
  • diploma de bacalaureat, copie;
  • certificat de naştere, copie; certificat de căsătorie, copie (dacă este cazul); carte de identitate, copie;
  • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
  • dovada achitării taxei de înscriere (se achită în contul cod IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX, cod fiscal 3127522, deschis la Trezoreria Municipiului Galați - titular Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați).

Detalii și înscrieri pe site-ul https://www.dfctt.ugal.ro sau la sediul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr.47, Sala U109, telefon: 0336130142, telefon mobil:  +40722 383 282, fax: 0236468061, email: conversie(@)ugal.ro

 Programe de conversie profesională disponibile pentru anul universitar 2023-2024 - https://dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programe-de-conversie-profesionala/inscrieri

Sunteți aici: Acasă // Noutăți