Site-ul nostru folosește cookie-uri. Continuând navigarea vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor,

așa cum este detaliat în politica noastră de confidențialitate.

 

CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEȚULUI COVASNA


"CSUTAK VILMOS"


PEDAGÓGUSOK HÁZA KOVÁSZNA MEGYE


PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

ADMITERE

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

2023-2024

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează admitere la programe de conversie profesională pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, anul universitar 2023-2024. Programele de formare profesională continuă derulate de universitate sunt recunoscute la nivel național, fiind organizate conform ORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012.

Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice angajate în învățământul preuniversitar. Durata programelor este de 2 ani/4 semestre, fiind creditate cu 120 credite ECTS.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 200 lei, taxa de studii este de 1500 lei/semestru.

Cursanții pot beneficia, la cerere, de servicii de cazare și masă, la prețuri accesibile, în cadrul universității. Cursurile se desfășoară în cele mai bune condiții de studiu, în spații de învățământ cu dotări moderne, sub îndrumarea unor profesori universitari de prestigiu. Orarul activităților didactice este flexibil, fiind stabilit în funcție de programul cursanților și al lectorilor.

 Perioada de înscriere:

15 iunie - 1 septembrie 2023

Acte necesare înscrierii:

  • cerere de inscriere ;
  • adeverinţă care să ateste calitatea de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat pentru anul școlar 2023-2024;
  • diplomă de licenţă, copie; foaia matricolă/supliment la diplomă, copie;
  • diplomă de master, copie (dacă este cazul pentru absolvenții de master); foaia matricolă/supliment la diplomă, copie;
  • diploma de bacalaureat, copie;
  • certificat de naştere, copie; certificat de căsătorie, copie (dacă este cazul); carte de identitate, copie;
  • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
  • dovada achitării taxei de înscriere (se achită în contul cod IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX, cod fiscal 3127522, deschis la Trezoreria Municipiului Galați - titular Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați).

Detalii și înscrieri pe site-ul https://www.dfctt.ugal.ro sau la sediul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr.47, Sala U109, telefon: 0336130142, telefon mobil:  +40722 383 282, fax: 0236468061, email: conversie(@)ugal.ro

 Programe de conversie profesională disponibile pentru anul universitar 2023-2024 - https://dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programe-de-conversie-profesionala/inscrieri